Enkeli 2018

Enkeli-hanke on työryhmän Raita Virkkunen ja Kaisa Barbieri suunnittelema ja toteuttama dialoginen sosiaalisen- ja julkisen tilan taidehanke, jossa lapset eri uskontokunnista ja niiden ulkopuolelta on kutsuttu maalaamaan enkeleitä. Työpajoja on järjestetty Helsingin kulttuurikeskuksissa sekä eri seurakunnissa keväällä 2018. Moniääniset enkelitutkielmat nousivat Espan lavalle ja laajemman yleisön nähtäville valoinstallaation muodossa 2.10.2018. Avajaisten yhteydessä järjestettiin ravintola Kappelissa paneelikeskustelu, jossa eri uskontokunnat kohtasivat keskustellen enkelitematiikasta.

Enkelit ovat henkiolentoja, jotka esiintyvät pyhissä kirjoituksissa ja joilla on ollut näkyvä rooli myös taiteen historiassa. Kaikki uskontokunnat tunnustavat enkeleiden olemassaolon, mutta siitä huolimatta näistä henkiolennoista puhutaan nykyään vähän. Onko enkelit unohdettu? Enkeli-hanke tuo näkyvyyttä suojeluksen tematiikalle juuri tässä ajassa, jossa turvattomuus yhteiskunnassa on lisääntynyt maailmanpoliittisten konfliktien ja terrorismin myötä. Hankkeessa hengellinen teema nostetaan uskontoja yhdistäväksi elementiksi ja pyritään herättämään keskustelua uskontorajojen yli.

Enkeli ei ole uskonnollinen vaan kulttuuridialoginen hanke, jossa pyritään lisäämään ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta eri maailmankatsomusta edustavien ihmisten välille. Hankkeessa eri uskontoja tunnustavat lapset ovat maalanneet enkeleitä saman pöydän ääressä jokainen omasta hengellisestä taustastaan käsin. Kouluissa lapset opiskelevat yhdessä matematiikkaa ja historiaa, mutta uskontotunneilla ryhmät hajotetaan erilaisten elämänkatsomusten perusteella. Näin lapsille huomaamatta opetetaan, että uskonto on ihmisryhmiä erotteleva asia. Haluamme koota erilaisia ihmisiä saman sateenvarjon alle ja etsiä sitä, mikä ihmisiä yhdistää. Kysymme: ”Voimmeko tuntea yhteenkuuluvuutta, vaikka tunnustamme eri uskontoja?”


Enkeli-hanke osallistaa laajasti Helsingin alueen lapsia, pyrkii rakentamaan siltoja eri kulttuurien välille sekä tuo lasten kuvakieltä ja moniäänistä enkelikuvastoa julkiseen tilaan.

Hanke on toteutettu Helsingin kaupungin taideapurahan sekä Helsingin seurakuntayhtymän kulttuurinmuutosapurahan turvin.


Lisätietoja: facebook/Enkeli-hanke